AKTİF KATILIM

AYBÜTÖK Aktif Katılım Koşulları

 

 • Kongrede sözlü sunum veya poster sunumu yapacak olan katılımcılar Aktif Katılımcı statüsündedir.
 • Aktif Katılım için katılımcıların www.aybutok.org sitesi üzerinden Aktif Katılım Kaydı yapmış ve katılımcı hesapları üzerinden Bildiri Özetlerini göndermiş olmalılardır. Mail veya diğer iletişim araçları üzerinden gönderilen bildiri özetleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri Özeti gönderme son tarihi 8 Kasım 2019 saat 23.59’dur. Bu tarihten sonra gönderilen özetler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 • Kongremize derleme çalışmaları hariç her türlü konudan her türlü çalışma kabul edilecektir. (Temel Bilim araştırmaları, Klinik çalışmalar, Özgün araştırmalar, vaka sunumları, vaka serileri,Anket araştırmaları vb.) 
 • Bildiri Özetinin değerlendirmeye alınabilmesi için kayıt paneli üzerindeki tüm bilgiler doğru ve eksiksiz doldurulmalıdır. 
 • Aktif Katılım ile ilgili tüm değerlendirme süreci www.aybutok.org adresinden TC kimlik numaranız ve oluşturduğunuz şifre ile katılımcı hesabı üzerinden takip edilir. Duyuru ve bilgilendirmeler sistem üzerinden yürütülecektir.
 • Aktif Katılımcıların Türkiye’deki herhangi bir tıp fakültesinde aktif kaydının olması gerekmektedir.
 • Aktif Katılım sağlamak isteyen katılımcıların, erken kayıt döneminde Aktif Katılım Kaydı yaparak ücretlerini 5 gün içerisinde kongre hesabına yatırmaları ve dekontunu kullanıcı hesapları üzerinden yüklemeleri gerekmektedir. Bu sayede Aktif Kayıtları tamamlanacaktır.
 • Aktif Katılım ücretini yatırdığı halde bildiri özetini son tarihe kadar göndermeyen katılımcıların normal kayıt ile Aktif Katılım arasındaki 15 ₺’lik farkı kongre hesabına gönderdikleri takdirde katılımcıların kaydı Normal Kayıt’a çevrilecektir. Aksi takdirde aktif katılımcının kaydı iptal edilir ve ücret iadesi yapılmaz.

 

Bildiri Özeti Kuralları

 

 • Bildiri özetleri en geç 8 Kasım 2019 saat 23.59’a kadar www.aybutok.org adresi üzerinden oluşturulmuş Aktif Katılımcı Hesabına yüklenmelidir. Bildiri Yükleme Panelindeki tüm sorular doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

 

 • Bir yazar en fazla 1 sözlü sunum olmak üzere en fazla 2 sunum yapabilir. (2 poster sunumu veya 1 sözlü sunum+1 poster sunumu)
 • Yazarlar sunumlarının sözlü veya poster olması yönünde tercih yapabilirler, ancak nihai karar Kongre Bilim Kurulunda yer alan Kongre Hakem Heyeti tarafından verilecek ve katılımcıya Aktif Katılımcı Hesabı üzerinden duyurulacaktır.
 • Bildiri Özetleri İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildiri Özeti başlık, yazar adları ve yazarların kurum adları hariç toplam 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Başlık çalışmanın içeriğini tanımlar tarzda olmalı, kelimelerin sadece ilk harfleri büyük harf olmalıdır.
 • Yazar isimlerinin sadece ilk harfi büyük harf olmalıdır.
 • Yazar isimlerinde ünvan kullanılmamalıdır.
 • Sunucu yazar sıralamada en başta olmalı ve altı çizili olmalıdır.
 • Yazarların kurumlarının adları açık ve net belirtilmelidir.
 • Herhangi bir proje desteği veya araştırma desteği almış çalışmalar varsa, özet sonunda muhakkak belirtilmelidir. (……… Kurumundan …… desteği alınmıştır.)
 • Etik Kurulu onayı canlılar üzerinde yapılan araştırmalarda muhakkak suretle aranacaktır.
 • Gönderilecek özetler yapılandırılmış özet şeklinde olmalıdır.( Giriş-Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma-Sonuç)
 • Her çalışmanın özeti için en az 3 en fazla 5 anahtar kelime belirlenmelidir.

 

Poster Sunumu Kuralları

  • Posterler 70 x 100 cm boyutunda tek parça, en az 1 metre ileriden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

 

 • Poster dili İngilizce ya da Türkçe olmalıdır.

 

 • Posterlerin sunumu için katılımcılara 3 dakika, sorular için ise 2 dakika verilecektir.
 • Posterin sol üst köşesinde AYBÜTÖK logosu, sağ üst köşesinde ise (kurum logosu kısmına) posteri hazırlayan kurumun (üniversite, araştırma enstitüsü, genel müdürlük vb.) logosu yerleştirilmelidir. Kongre logosunu www.aybutok.org.tr adresinden edinebilirsiniz.
 • Poster içerik olarak ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, SONUÇLAR ve TARTIŞMA, KAYNAKLAR gibi bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Posterlerin basılması ve poster panolarına asılması poster sahibinin sorumluluğundadır.
 • Posterler organizasyon komitesi tarafından gösterilen kura ile belirlenecek numaralanmış panolara poster sahipleri tarafından asılacak ve tüm gün sergilenecektir.
 • Poster ödülleri için değerlendirmeye girmek isteyen poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunmak ve çalışmaları konusunda sunum yapmak zorundadırlar.
 • Yazarlar sunumlarının sözlü veya poster olması yönünde tercih yapabilirler, ancak nihai karar Kongre Hakem Heyeti tarafından verilecek ve katılımcıya Aktif Katılımcı Hesabı üzerinden duyurulacaktır.
 • Posterlerin değerlendirmeleri Kongre Hakem Kurulu üyesi hocalar tarafından yapılacaktır.
 • Poster başlığı için önerilen yazı karakterinin 48-52 punto ve koyu (bold) olmasıdır.
 • Poster başlığının iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir.
 • Yazar Ad(lar)ı için önerilen yazı karakterinin 36-40 punto ve koyu (bold) olmasıdır.
 • Yazar adres(ler)i için önerilen yazı karakterinin 30-36 punto olmasıdır.
 • Tüm yazarların ünvansız adları yazılmalı, Sunucu yazar sıralamada en başta olmalı ve altı çizili olmalıdır.
 • Yazarların kurumlarının adları açık ve net belirtilmelidir.
 • Metin başlıkları için önerilen yazı karakterinin 36 punto ve koyu (bold) olmasıdır.
 • Metin için önerilen yazı karakterinin 24-30 punto olmasıdır.
 • Kaynaklara metin içinde isim ve yıl ile atıf yapılmalı ve kaynakça bölümünde yer verilmelidir.

 

Sözlü Sunum Kuralları

 • Yazarlar sunumlarının sözlü veya poster olması yönünde tercih yapabilirler, ancak nihai karar Kongre Bilim Kurulu tarafından verilecek ve katılımcıya Aktif Katılımcı paneli üzerinden duyurulacaktır.
 • Sözlü sunum yapması Kongre Hakem Heyeti tarafından onaylanan katılımcıların en geç 18 Kasım tarihine kadar sözlü sunumlarının son halini Aktif Katılımcı Hesabına yüklemeleri gerekmektedir.
 • Bu tarihten sonra kesinlikle sözlü sunum dosyaları kabul edilmeyecek ve sunumunu yüklemeyen katılımcıların kayıtları iptal edilecektir.
 • Kongre esnasında Aktif Katılımı paneline yüklenen sunum dosyası kullanılacaktır. Üzerinde değişikliğe izin verilmeyecektir. Bu sebeple gönderilen sunumların gönderilmeden önce dikkatle incelenmesi tavsiye edilir.
 • Sunumlar Türkçe ya da İngilizce yapılacaktır. 
 • Sunum salonunda projeksiyon makinesi, bilgisayar ve pointer gibi sunum araç ve gereçler kullanıma hazır bulunacaktır.
 • Sunumlarda yalnızca Power Point sunum hazırlama programı kullanılmalıdır.
 • Her sunumun ilk slaytında AYBÜTÖK logosu, Kongre Adı ve Sunucu adı soyadı  yer almak zorundadır.
 • Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılacaktır.
 • Araştırmacılara 8 dakika sunum ve 5 dakika sorular için süre verilecektir. Sözlü sunumların değerlendirilmesinde süreyi etkin kullanım değerlendirilecek olup, süreyi aşan katılımcıların sunumları 8 dakikanın ardından kesilecektir.
 • Sunumlarda hızlı bir şekilde amaç, materyal ve yöntemden söz edildikten sonra sunumun önemli bir kısmında bulgular, sonuç ve tartışmadan söz edilmelidir.
 • Sözlü sunum karmaşık olmamalı, görsel öğelerle de desteklenmelidir.